v

De la precarietat al trastorn

La teva feina, l’estat del teu habitatge, els teus ingressos, el teu gènere i la teva edat són factors que influeixen de manera determinant en la probabilitat que tens de patir un trastorn mental. Diversos estudis constaten que com més baixa és la renda o més precària la feina o l’habitatge, més risc hi ha.


Davant de l’empobriment general patit des de la crisi del 2008, els serveis de salut mental han augmentat significativament el nombre de persones ateses tant entre adults com entre els menors d’edat. Els principals diagnòstics en totes les edats són l’ansietat i la depressió.